JBL pH 7.4-9.0 test

69 kr129 kr

Snabbtest för att bestämma pH i sötvattens- och saltvattenakvarier och dammar.

Bruksanvisning

  1. Spola igenom båda provrören flera gånger med vattnet som ska undersökas.
  2. Fyll båda provrören med vardera 5 ml provvätska med hjälp av sprutan.
  3. Tillsätt 3 droppar reagens 7,4 – 9,0 i ett av rören och blanda genom att skaka lätt.
  4. Ställ båda provrören i provrörsbehållaren, röret med reagenstillsats ska stå i behållarens släta del och röret med obehandlad provvätska ska stå i behållarens skårade del.
  5. Håll provrörsbehållaren, med de båda rören, på så vis att behållarens skårade del pekar mot värdena och flytta sedan runt behållaren på färgskalan tills färgen på provvätskan med reagensen motsvarar färgen under blindprovet så bra som möjligt.
  6. Avläs pH-värdet i skåran på provrörsbehållaren.
Kategorier: , Etiketter: ,
Uppdaterar…
  • Inga produkter i varukorgen.